Semikvantitativní hodnocení

Použití souboru metod, zásad nebo pravidel pro posouzení rizika založené na koši, stupnicích nebo reprezentativních číslech, jejichž hodnoty a významy nejsou zachovány v jiných kontextech.

Použito v metodice