Server

Počítač, který poskytuje data nebo služby jiným počítačům v síti.


Server

Computer that provides data or services to other computers over a network.

Použito v metodice