SET

Secure Electronic Transaction

Standard, který zajistí, že informace o kreditní kartě a související platební příkazy budou bezpečně cestovat mezi různými zúčastněnými stranami na internetu.


SET

Secure Electronic Transaction

A standard that will ensure that credit card and associated payment order information travels safely and securely between the various involved parties on the Internet.

Použito v metodice