Seznam důvěryhodnosti

Sběr důvěryhodných certifikátů používaných smluvními stranami k ověření jiných certifikátů.


Trust List

The collection of trusted certificates used by Relying Parties to authenticate other certificates.

Použito v metodice