Seznam klíčů

Tisková sada klíčových nastavení pro konkrétní kryptonet. Klíčové seznamy mohou být vytvořeny v seznamu, na podložce nebo na tištěném páskovém formátu.


Key List

Printed series of key settings for a specific cryptonet. Key lists may be produced in list, pad, or printed tape format.

Použito v metodice