Seznam přístupů

Seznam osob oprávněných k přijetí do kontrolované oblasti.


Access List

Roster of individuals authorized admittance to a controlled area.

Použito v metodice