SFA

Autentizace jednoho faktoru

Proces autentizace, který vyžaduje přístup pouze k uživatelskému ID a heslo.


SFA

Single factor authentication

Authentication process that requires only the user ID and password to grant access.

Použito v metodice