SHA

Bezpečnost Hash Algoritmus

Algoritmus hash s vlastností, která je výpočetně neuskutečnitelná 1) najít zprávu, která odpovídá dané zprávy, nebo 2) najít dvě různé zprávy, které produkují stejnou zprávu.


SHA

Secure Hash Algorithm

A hash algorithm with the property that is computationally infeasible 1) to find a message that corresponds to a given message digest, or 2) to find two different messages that produce the same message digest.

Použito v metodice