SIEM

Informace o bezpečnosti a správa událostí

Proces, při kterém se informace o síti shromažďují, třídí a korelují s cílem odhalit podezřelé činnosti.

Použito v metodice