SIEM

Informace o bezpečnosti a správa událostí

Proces, při kterém se informace o síti shromažďují, třídí a korelují s cílem odhalit podezřelé činnosti.


SIEM

Security information and event management

Process in which network information is aggregated, sorted and correlated to detect suspicious activities.

Použito v metodice