Šifra

Algoritmus pro provádění šifrování.


Cipher

An algorithm to perform encryption.

Použito v metodice