Šifrovací algoritmus

Matematicky založená funkce nebo výpočet, který šifruje, dešifruje data.


Encryption Algorithm

A mathematically based function or calculation that encrypts/decrypts data.

Použito v metodice