Šifrovací text

Informace generované šifrovacím algoritmem k ochraně otevřeného textu, které jsou pro neautorizovanou čtečku nesrozumitelné.


Ciphertext

Information generated by an encryption algorithm to protect the plaintext and that is unintelligible to the unauthorized reader.

Použito v metodice