Šifrování souborů

Proces šifrování jednotlivých souborů na paměťovém médiu a umožnění přístupu k šifrovaným datům pouze po řádném ověření.


File Encryption

The process of encrypting individual files on a storage medium and permitting access to the encrypted data only after proper authentication is provided.

Použito v metodice