Síla odolnosti

Počítačová infrastruktura, která zajišťuje nepřetržitou obchodní činnost (tj. Vysoce odolná proti poruchám a schopná fungovat v poškozeném režimu), rychlé zotavení v případě selhání a schopnost měřit tak, aby splňovala rychlé nebo nepředvídatelné požadavky.


Network Resilience

A computing infrastructure that provides continuous business operation (i.e., highly resistant to disruption and able to operate in a degraded mode if damaged), rapid recovery if failure does occur, and the ability to scale to meet rapid or unpredictable demands.

Použito v metodice