Silné ověřování

Požadavek na ověření totožnosti entity používá více faktorů pro ověřování a pokročilé technologie, jako jsou dynamické hesla nebo digitální certifikáty.


Strong Authentication

The requirement to use multiple factors for authentication and advanced technology, such as dynamic passwords or digital certificates, to verify an entity’s identity.

Použito v metodice