Single-Hop Problém

Bezpečnostní rizika vyplývající z agenta mobilního softwaru, který se pohybuje z domácí platformy na jinou platformu.


Single-Hop Problem

The security risks resulting from a mobile software agent moving from its home platform to another platform.

Použito v metodice