Síť

Informační systémy zavedené s kolekcí propojených komponent. Takové komponenty mohou zahrnovat směrovače, rozbočovače, kabeláž, telekontroléry, klíčové distribuční centra a technické kontrolní zařízení.


Network

Information system(s) implemented with a collection of interconnected components. Such components may include routers, hubs, cabling, telecommunications controllers, key distribution centers, and technical control devices.

Použito v metodice