Síť Ad Hoc

Bezdrátová síť, která dynamicky propojuje bezdrátová klientská zařízení mezi sebou bez použití zařízení infrastruktury, například přístupového bodu nebo základny.


Ad Hoc Network

A wireless network that dynamically connects wireless client devices to each other without the use of an infrastructure device, such as an access point or a base station.

Použito v metodice