Síťová brána firewall

Zařízení, které řídí provoz do a ze sítě.


Network Firewall

Device that controls traffic to and from a network.

Použito v metodice