Síťový front

Zařízení implementující protokoly, které umožňují připojit počítačový systém k síti.


Network Front-End

Device implementing protocols that allow attachment of a computer system to a network.

Použito v metodice