Síťový referenční monitor

V architektuře operačních systémů koncepce referenčního monitoru definuje sadu konstrukčních požadavků na referenční mechanismus validace, který vynucuje politiku kontroly přístupu nad schopností subjektů (např. Procesů a uživatelů) provádět operace (např. Číst a psát) na objektech např. soubory a zásuvky) na systému.

Použito v metodice