Síťový referenční monitor

V architektuře operačních systémů koncepce referenčního monitoru definuje sadu konstrukčních požadavků na referenční mechanismus validace, který vynucuje politiku kontroly přístupu nad schopností subjektů (např. Procesů a uživatelů) provádět operace (např. Číst a psát) na objektech např. soubory a zásuvky) na systému.


Network Reference Monitor

In operating systems architecture a reference monitor concept defines a set of design requirements on a reference validation mechanism, which enforces an access control policy over subjects' (e.g., processes and users) ability to perform operations (e.g., read and write) on objects (e.g., files and sockets) on a system.

Použito v metodice