Síťový systém

Systém implementovaný s kolekcí propojených komponent. Síťový systém je založen na soudržné bezpečnostní architektuře a designu.


Network System

System implemented with a collection of interconnected components. A network system is based on a coherent security architecture and design.

Použito v metodice