Skenování zranitelností

Automatizovaný proces proaktivní identifikace slabých stránek zabezpečení v síti nebo v jednotlivých systémech.


Vulnerability Scanning

An automated process to proactively identify security weaknesses in a network or individual system.

Použito v metodice