Skimming

Neoprávněné použití čtenáře k čtení značek bez oprávnění nebo znalosti vlastníka značky nebo osoby, která má značku.


Skimming

The unauthorized use of a reader to read tags without the authorization or knowledge of the tag’s owner or the individual in possession of the tag.

Použito v metodice