Škodlivé applety

Malé aplikační programy, které jsou automaticky staženy a spouštěny a provádějí neautorizovanou funkci v informačním systému.


Malicious Applets

Small application programs that are automatically downloaded and executed and that perform an unauthorized function on an information system.

Použito v metodice