Škodlivý kód

Software nebo firmware určené k provádění neoprávněného procesu, který bude mít nepříznivý dopad na důvěrnost, integritu nebo dostupnost informačního systému. Virus, červ, trojský kůň nebo jiná entita založená na kódu, která infikuje hostitele. Spyware a některé formy adware jsou také příklady škodlivého kódu.


Malicious Code

Software or firmware intended to perform an unauthorized process that will have adverse impact on the confidentiality, integrity, or availability of an information system. A virus, worm, Trojan horse, or other code-based entity that infects a host. Spyware and some forms of adware are also examples of malicious code.

Použito v metodice