Skryté testování

Testování prováděné pomocí skrytých metod a bez znalosti IT pracovníků organizace, ale s plným vědomím a svolením vrcholového vedení.


Covert Testing

Testing performed using covert methods and without the knowledge of the organization’s IT staff, but with the full knowledge and permission of upper management.

Použito v metodice