Skrytý kanál

Neoprávněná komunikační cesta, která manipuluje s komunikačním médiem neočekávaným, nekonvenčním nebo nepředvídatelným způsobem, aby mohla přenášet informace bez zjištění jiného subjektu, než jsou subjekty provozující skrytý kanál.


Covert Channel

An unauthorized communication path that manipulates a communications medium in an unexpected, unconventional, or unforeseen way in order to transmit information without detection by anyone other than the entities operating the covert channel.

Použito v metodice