Skrytý úložný kanál

Skrytý kanál, který zahrnuje přímý nebo nepřímý zápis na místo uložení jedním procesem a přímé nebo nepřímé čtení místa uložení jiným procesem. Skryté úložné kanály obvykle obsahují konečný zdroj (např. Sektory na disku), které sdílí dva subjekty s různými úrovněmi zabezpečení.


Covert Storage Channel

Covert channel involving the direct or indirect writing to a storage location by one process and the direct or indirect reading of the storage location by another process. Covert storage channels typically involve a finite resource (e.g., sectors on a disk) that is shared by two subjects at different security levels.

Použito v metodice