Slabá pravděpodobnost zachycení

Výsledek opatření k zabránění zásahu úmyslných elektromagnetických přenosů. Cílem je minimalizovat schopnost protivníka přijímat, zpracovávat nebo přehrávat elektronický signál.


Low Probability of Intercept

Result of measures to prevent the intercept of intentional electromagnetic transmissions. The objective is to minimize an adversary’s capability of receiving, processing, or replaying an electronic signal.

Použito v metodice