Sledování cookie

Soubor cookie umístěný na počítači uživatele, který sleduje činnost uživatele na různých webech, vytváří detailní profil chování uživatele.


Tracking Cookie

A cookie placed on a user’s computer to track the user’s activity on different Web sites, creating a detailed profile of the user’s behavior.

Použito v metodice