Sledování kláves

Proces, který se používá při prohlížení nebo zaznamenávání jak úhozů zadaných uživatelem počítače, tak odezvy počítače během interaktivní relace. Sledování úhozů je obvykle považováno za zvláštní případ kontrolních stop.


Keystroke Monitoring

The process used to view or record both the keystrokes entered by a computer user and the computer’s response during an interactive session. Keystroke monitoring is usually considered a special case of audit trails.

Použito v metodice