Smart Card

Karta s velikostí kreditní karty s integrovanými obvody, která mohou ukládat, zpracovávat a sdělovat informace.


Smart Card

A credit card-sized card with embedded integrated circuits that can store, process, and communicate information.

Použito v metodice