Smartphone

Mobilní telefon postavený na mobilní počítačové platformě, která nabízí pokročilejší výpočetní schopnosti a připojení než standardní mobilní telefon.


Smartphone

A mobile phone built on a mobile computing platform that offers more advanced computing ability and connectivity than a standard mobile phone.

Použito v metodice