Smlouva o úrovni služeb

Definuje specifické povinnosti poskytovatele služeb a nastavuje očekávání zákazníků.


Service-Level Agreement

Defines the specific responsibilities of the service provider and sets the customer expectations.

Použito v metodice