SMTP

Jednoduchý protokol přenosu pošty

Standardní protokol elektronické pošty (e-mail) na internetu.


SMTP

Simple Mail Transfer Protocol

The standard electronic mail (e-mail) protocol on the Internet.

Použito v metodice