Sniffing

Proces, kterým jsou data přenášená sítí zachycena nebo sledována.


Sniffing

The process by which data traversing a network are captured or monitored.

Použito v metodice