Snifování sítě

Pasivní technika, která monitoruje síťovou komunikaci, dekóduje protokoly a zkoumá záhlaví a užitečné zatížení informací, které jsou předmětem zájmu. Jedná se jak o techniku přezkumu, tak o metodu identifikace a analýzy cíle.


Network Sniffing

A passive technique that monitors network communication, decodes protocols, and examines headers and payloads for information of interest. It is both a review technique and a target identification and analysis technique.

Použito v metodice