Snímání

Odeslání paketů nebo požadavků do jiného systému pro získání informací, které mají být použity v následném útoku.


Scanning

Sending packets or requests to another system to gain information to be used in a subsequent attack.

Použito v metodice