Snímky

Přesná kopie bitových toků všech elektronických dat na zařízení, provedená způsobem, který zajistí, že informace nebudou změněny.


Image

An exact bit-stream copy of all electronic data on a device, performed in a manner that ensures that the information is not altered.

Použito v metodice