Snížení rizika

Provádění kontrol nebo protiopatření s cílem snížit pravděpodobnost nebo dopad rizika na úroveň v rámci tolerance rizika organizace.

Použito v metodice