Sociální inženýrství

Útok založený na klamavých uživatelích nebo správcích na cílovém webu k odhalení důvěrných nebo citlivých informací.


Social Engineering

An attack based on deceiving users or administrators at the target site into revealing confidential or sensitive information.

Použito v metodice