SoD

Segregace / oddělení povinností

Základní vnitřní kontrola, která zabraňuje nebo zjišťuje chyby a nesrovnalosti tím, že přiděluje jednotlivým osobám odpovědnost za zahájení a zaznamenávání transakcí a za správu majetku.


SoD

Segregation/separation of duties

A basic internal control that prevents or detects errors and irregularities by assigning to separate individuals the responsibility for initiating and recording transactions and for the custody of assets.

Použito v metodice