SoD

Segregace / oddělení povinností

Základní vnitřní kontrola, která zabraňuje nebo zjišťuje chyby a nesrovnalosti tím, že přiděluje jednotlivým osobám odpovědnost za zahájení a zaznamenávání transakcí a za správu majetku.

Použito v metodice