Software

Počítačové programy a související údaje, které mohou být během spuštění dynamicky zapsány nebo upraveny.


Software

Computer programs and associated data that may be dynamically written or modified during execution.

Použito v metodice