Software pro filtrování webového obsahu

Program, který zabraňuje přístupu k nežádoucím webovým stránkám, obvykle porovnáním požadované adresy webových stránek se seznamem známých špatných webových stránek.


Web Content Filtering Software

A program that prevents access to undesirable Web sites, typically by comparing a requested Web site address to a list of known bad Web sites.

Použito v metodice