Softwarová záruka

Úroveň důvěry, že software neobsahuje zranitelná místa, ať už je záměrně navržen do softwaru nebo je náhodně vložen kdykoli během jeho životního cyklu a že software funguje zamýšleným způsobem.


Software Assurance

Level of confidence that software is free from vulnerabilities, either intentionally designed into the software or accidentally inserted at any time during its life cycle, and that the software functions in the intended manner.

Použito v metodice