SoM

Síla mechanismu

Měřítko pro měření relativní síly bezpečnostního mechanismu.


SoM

Strength of Mechanism

A scale for measuring the relative strength of a security mechanism.

Použito v metodice