Sonda

Zkontrolujte síť nebo systém, chcete-li najít slabá místa.


Probe

Inspect a network or system to find weak spots.

Použito v metodice