Soukromý klíč

V asymetrickém kryptografickém schématu je soukromý nebo tajný klíč, dvojice klíčů, který musí být zachován důvěrně a používá se k dešifrování zpráv zašifrovaných veřejným klíčem nebo k digitálnímu podepisování zpráv, které pak mohou být ověřeny pomocí veřejného klíče.


Private Key

In an asymmetric cryptography scheme, the private or secret key of a key pair which must be kept confidential and is used to decrypt messages encrypted with the public key or to digitally sign messages, which can then be validated with the public key.

Použito v metodice