Specifikace

Objekt hodnocení, který zahrnuje artefakty založené na dokumentu (např. zásady, postupy, plány, požadavky na zabezpečení systému, funkční specifikace a architektonické návrhy) spojené s informačním systémem.


Specification

An assessment object that includes document-based artifacts (e.g., policies, procedures, plans, system security requirements, functional specifications, and architectural designs) associated with an information system.

Použito v metodice